Bezpečnost a hygiena práce (BOZP)
požární ochrana (PO)


Koordinátor BOZP na staveništi

Bezpečnost práce na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jsou uvedeny zejména v zák. č. 309/2006 Sb., § 18 a nař. vl. č. 591/2006 Sb., § 7, § 8.

Nabízíme spolupráci jak pro přípravnou část projektu, tak i pro realizační část projektu.

Příprava projektu

Zde můžeme poskytnout následující služby:

  • vyhodnotí základní rizika projektu s ohledem na umístění stavby, druh prováděných prací, použité technologie apod.,
  • konzultují projektovou dokumentaci, aby jeho provedení odpovídalo požadavkům na BOZP,
  • zpracují plán BOZP na staveništi.

Realizace projektu

Zde provádíme činnost k zajištění bezpečného provádění projektu:

  • před zahájením prací zpracujeme oznámení o zahájení prací pro příslušný Oblastní inspektorát práce,
  • koordinujeme spolupráci zhotovitelů k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a všeobecné zásady prevence rizik,
  • seznamujeme zhotovitele s plánem BOZP a vyžadujeme plnění požadavků v něm uvedených,
  • navrhujeme opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zřetelem na účinnost a ekonomičnost opatření,
  • sledujeme práci zhotovitelů a předáváme zadavateli (investorovi) informace o stavu BOZP na jeho staveništi,
  • organizujeme samostatné kontrolní dny zaměřené na řešení problematiky BOZP.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete více informací?

Kontaktní formulář


Navigace


BEZAPO s.r.o.

Komenského 295/44
680 01 Boskovice

bezapo(zavináč)bezapo.cz
tel./fax: 516 455 388