Bezpečnost a hygiena práce (BOZP)
požární ochrana (PO)


Hygiena práce

Hygiena práce

V oblasti hygieny práce zajišťujeme

  • zpracování návrhu na zařazení činností do kategorií rizikovosti dle zák. č. 258/2000 Sb.,
  • vyhledávání rizikových pracovišť a pomoc při jejich evidenci,
  • smluvní zajištění lékaře zajišťujícího závodní preventivní péči,
  • spolupráce s lékařem zajišťujícím závodní preventivní péči,
  • evidence popř. pomoc při evidenci lhůt lékařských prohlídek pracovníků,
  • zajištění měření rizikových faktorů,
  • periodické kontroly stavu v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol,
  • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k hygieně práce,
  • upozorňování na zjištěné nedostatky a stanovení opatření k jejich nápravě,
  • osobní účast při kontrolách orgánů Krajské hygienické stanice

Máte zájem o naše služby? Potřebujete více informací?

Kontaktní formulář


Navigace


BEZAPO s.r.o.

Komenského 295/44
680 01 Boskovice

bezapo(zavináč)bezapo.cz
tel./fax: 516 455 388